Jak się dostać do policji

O pracy policji powstaje bardzo dużo filmów i seriali. Mogłoby się wydawać, że zawód policjanta jest bardzo popularny, i w zasadzie tak jest. Do postępowania kwalifikacyjnego przystępuje o wiele więcej osób niż jest jest miejsc, jednak policja cierpi na braki kadrowe. Jest tak dlatego, że nie wszyscy spełniają warunki przyjęcia do służby.

Jak się dostać do policji?

Jak się dostać do policjiJak się dostać do Policji? Przede wszystkim trzeba spełniać określone warunki formalne. Zalicza się do nich m.in. posiadanie polskiego obywatelstwa, nieposzlakowanej opinii, a także niekaralność i uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej). Kandydat musi posiadać także co najmniej średnie wykształcenie. Po spełnieniu wymogów formalnych można rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Należy złożyć dokumenty, przede wszystkim podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji. W podaniu tym możesz zawrzeć prośbę o przyjęcie do określonej jednostki Policji lub nawet do określonej komendy. Oprócz podania trzeba złożyć wypełniony kwestionariusz oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i umiejętności.

Postępowanie kwalifikacyjne

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne, które podzielone jest na siedem etapów. Pierwszym z nich test wiedzy. Zawiera on 40 pytań, za każde można dostać jeden punkt, w każdym trzeba wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Test dotyczy wiedzy o funkcjonowaniu władzy państwowej oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem publicznym. Etap drugi to test sprawności fizycznej. Należy pokonać tor przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Test bada zwinność, szybkość, siłę i wytrzymałość.
Trzeci etap to badania psychologiczne. Przeprowadzane są metodą Multiselect i obejmują badanie w formie testu komputerowego, oraz rozmowę z psychologiem. Badania oceniają predyspozycje intelektualne oraz osobowościowe do pracy w Policji.

W następnym etapie, rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej przez dwie do czterech osób, która ma na celu bliższe poznanie kandydata, bada się między innymi jego motywacje do pracy. Piąty etap to specjalistyczne badania lekarskie, określające fizyczna i psychiczną zdolność do służby. W szóstym etapie, wypełnia się ankietę osobową; ta ma celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

Lista rankingowa

Ostatni siódmy etap to lista rankingowa. Zawiera ona sposób punktowania w poszczególnych etapach. Jeśli postępowanie kwalifikacyjne zakończy się pozytywnie kandydat zostanie umieszczony na liście rankingowej. Kandydaci na liście zajmują miejsca kolejno według uzyskanych punktów. Jeśli osoba ma wystarczającą ilość punktów, zostaje przyjęta do Policji. Jak widać, proces selekcji i rekrutacji jest złożony i kompleksowy. Nie tak łatwo zostać policjantem. Jednak nie powinno to dziwić bo w końcu powierzamy Policji ważne i odpowiedzialne zadanie, jakim jest bezpieczeństwo obywateli.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here