Kto musi wysłać sprawozdanie finansowe do kas?
Kto musi wysłać sprawozdanie finansowe do kas?

Kto musi wysłać sprawozdanie finansowe do kas?

Wysyłanie sprawozdań finansowych do kas jest obowiązkiem, który dotyczy różnych podmiotów gospodarczych w Polsce. W poniższym artykule omówimy, kto musi wysłać takie sprawozdanie i jakie są związane z tym zasady.

Kto jest zobowiązany do wysłania sprawozdania finansowego do kas?

Wysłanie sprawozdania finansowego do kas dotyczy przede wszystkim podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, które są zobowiązane do przekazania takiego sprawozdania:

 • Spółki akcyjne
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki komandytowe
 • Spółki jawne
 • Spółki partnerskie
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Organizacje pozarządowe
 • Samodzielni publiczni zakłady opieki zdrowotnej
 • Jednostki samorządu terytorialnego

W przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowych, sprawozdanie finansowe musi być wysłane do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów, sprawozdanie finansowe należy przekazać do właściwego organu nadzoru, np. Ministerstwa Finansów.

Jakie są terminy wysyłki sprawozdania finansowego do kas?

Terminy wysyłki sprawozdania finansowego do kas różnią się w zależności od rodzaju podmiotu gospodarczego. Poniżej przedstawiamy orientacyjne terminy dla poszczególnych podmiotów:

Podmiot Termin wysyłki
Spółki akcyjne do 30 czerwca
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 30 czerwca
Spółki komandytowe do 30 czerwca
Spółki jawne do 30 czerwca
Spółki partnerskie do 30 czerwca
Stowarzyszenia i fundacje do 30 czerwca
Organizacje pozarządowe do 30 czerwca
Samodzielni publiczni zakłady opieki zdrowotnej do 30 czerwca
Jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca

Warto jednak pamiętać, że terminy te mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy dotyczące wysyłki sprawozdań finansowych.

Co zawiera sprawozdanie finansowe wysyłane do kas?

Sprawozdanie finansowe wysyłane do kas zawiera szereg informacji dotyczących sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy, które powinny znaleźć się w takim sprawozdaniu:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Informacje dodatkowe
 • Opinia biegłego rewidenta (w niektórych przypadkach)

Bilans przedstawia aktywa i pasywa podmiotu oraz pokazuje jego sytuację majątkową. Rachunek zysków i strat prezentuje przychody i koszty, a także wynik finansowy osiągnięty przez podmiot w danym okresie. Informacje dodatkowe mogą zawierać dodatkowe dane i wyjaśnienia dotyczące sytuacji finansowej podmiotu. Opinia biegłego rewidenta jest wymagana w niektórych przypadkach, np. dla spółek akcyjnych.

Podsumowanie

Wysyłanie sprawozdań finansowych do kas jest obowiązkiem, który dotyczy różnych podmiotów gospodarczych w Polsce. Wysyłka takiego sprawozdania jest związana z określonymi terminami i wymaganiami dotyczącymi zawartości. Pamiętaj, że terminy mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy. Przesłanie sprawozdania finansowego do właściwej instytucji jest ważne dla utrzymania prawidłowej dokumentacji finansowej i spełnienia obowiązków prawnych.

Zachęcamy do przestrzegania przepis

Wezwanie do działania: Wszyscy, którzy są odpowiedzialni za sporządzanie sprawozdań finansowych, proszeni są o przesłanie ich do kas.

Link tagu HTML: https://yoggi.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here